Nga xác nhận 4 cố vấn liên tiếp tử trận Deir Ezzor

Nga xác nhận 4 cố vấn liên tiếp tử trận Deir Ezzor  

 • Xuất tiền công quỹ mua chiếc khác thôi mà.

  Xuất tiền công quỹ mua chiếc khác thôi mà.

  - 6 giây trước

 • Cung Le was a movie star and a famus fighter in the world, evey fight he can mak...

  Cung Le was a movie star and a famus fighter in the world, evey fight he can make a million dollars. Who the hell is Flore, this guy got nothing to campare with Cong Le. My suggestion is Cong Le does not need to fight with this guy.  

  - 48 giây trước

 • Xem ra f35 vô tình tạo cho mỹ con bài độc quyền công nghệ nên không ai dám kháng...

  Xem ra f35 vô tình tạo cho mỹ con bài độc quyền công nghệ nên không ai dám kháng lệnh mỹ. Ai không biết điều là bị cắt liền.  

  - 1 giờ trước

 • Đúng vậy! Tiếp tay cho gian thương cũng là một cách phạm tội cần phải xử lý như ...

  Đúng vậy! Tiếp tay cho gian thương cũng là một cách phạm tội cần phải xử lý như gian thương  

  - 1 giờ trước

 • Những kẻ luôn áp đặt vu không: Ăn bản đau bụng,. Nếu vu vạ sang Nga mà xin kháng...

  Những kẻ luôn áp đặt vu không: Ăn bản đau bụng,. Nếu vu vạ sang Nga mà xin kháng sinh dùng tịt luôn  

  - 1 giờ trước

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện