MiG-31 liên tiếp phát nổ sau nâng cấp

MiG-31 liên tiếp phát nổ sau nâng cấp image icon 


Sự Kiện