Ngân hàng, chủ đầu tư làm xiếc với bảo lãnh nhà ở?

Ngân hàng, chủ đầu tư làm xiếc với bảo lãnh nhà ở?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện