30 dự án BĐS tại TP.HCM bị dừng triển khai

30 dự án BĐS tại TP.HCM bị dừng triển khai


Sự Kiện