Kêu thiếu nguồn cung nhưng nhiều đô thị nằm im lìm

Kêu thiếu nguồn cung nhưng nhiều đô thị nằm im lìm


Sự Kiện