Lại chuyển nhượng khu đất vàng cồn Tân Lập tai tiếng

Lại chuyển nhượng khu đất vàng cồn Tân Lập tai tiếng

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện