Nhiều dự án 'xẻ thịt' đất rừng trái phép tại Phú Yên

(Thị trường) - Nhiều dự án “xẻ thịt” đất rừng tại Phú Yên sai phạm nhiều năm đến nay vẫn chưa được xử lý.

Trong khi đó, địa điểm thực hiện dự án nằm trọn trong Tiểu khu 310 và 311 là khu vực tiếp giáp và trải dài hơn 20km chạy dọc theo đập chính hồ thủy điện Sông Hinh, “ôm trọn” vành đai bán ngập bảo vệ lòng hồ thủy điện Sông Hinh;

hiện trạng rừng tự nhiên và diện tích liền vùng với diện tích rừng phòng hộ lưu vực Sông Hinh (liền vùng với 13 tiểu khu có tổng diện tích rừng là 19.963,3 ha, trong đó rừng tự nhiên là 19.818,7 ha) và rừng trồng (là diện tích rừng trồng thay thế của DA thủy điện sông Ba Hạ), vì vậy khu vực này có ý nghĩa rất quan trọng trong phòng hộ trực tiếp cho lòng hồ thủy điện Sông Hinh, nhưng UBND tỉnh Phú Yên chưa thực hiện rà soát, đánh giá hiệu quả thực hiện các DA theo quy định.

Việc thẩm định, phê duyệt dự án, nhưng chưa có phương án trồng rừng thay thế được phê duyệt là chưa tuân thủ Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 24/1/2014 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời vi phạm Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng.

Trong đó, Chỉ thị 13 nêu rõ: “Không chuyển rừng tự nhiên hiện có sang mục đích sử dụng khác (trừ các dự án phục vụ cho mục đích Quốc phòng, an ninh, hoặc các dự án đặc biệt, cấp thiết do Chính phủ quyết định); dừng khai thác gỗ tự nhiên trong phạm vi toàn quốc”.

Theo VTCNews

Thứ Tư, 22/05/2019 07:51

Đọc nhiều nhất
Loading...
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện