Quốc Cường Gia Lai rút vốn tại 'đất vàng' Đà Nẵng

(Thị trường) - Công ty CP Quốc Cường Gia Lai đã quyết định rút gần một nửa vốn đã góp tại Công ty TNHH Bến du thuyền Đà Nẵng.