Hải Phát ép khách mua nhà với giá từ 10 năm trước?

Hải Phát ép khách mua nhà với giá từ 10 năm trước?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện