• Năm 2022 Balan sẽ ngừng mua LNG trực tiếp từ hàng xóm Nga mà phải sau khi được vận chuyển qua bên Mỹ ở xa lắc xa lơ để Mỹ gỡ chữ "made in Russia" ra thay vào "made in USA".

  Nói Chơi - gửi lúc 7:09 phút trước đó

 • Báo đất viêt giống cái máng lợn ăn. Cái gì cũng bỏ vào được

  An lành - gửi lúc 7:32 phút trước đó

 • Hoa do bớt xàm chút đi, mọi người góp ý không lắng nghe thì thôi, đừng giữ quan điểm cổ xưa của mình áp đặt lên mọi người.

  Bình - gửi lúc 7:34 phút trước đó

 • KIMNGOHD cần phải hiểu là cuộc chiến xảy ra ở Irag là Mỹ đã mua chuộc được nội các, với những kẻ tham nhũng bán mả tổ, quân lính đi xe oto đánh nhau thì chỉ có làm mồi cho Mỹ. Bởi vậy một Hunsen không thể chèo lái với một đàn sói được Mỹ hậu thuân và làm công tác tư tưởng cho những nước chống lại Batđa, nên đát nước Irag cũng như Libia chìm đắm trong nội chiến mà Mỹ và đồng minh đạt được ý đồ.

  Dánh Mỹ - gửi lúc 7:40 phút trước đó

 • Không phải tự nhiên mà hiệp định hòa bình mấy chục năm chưa ký kết được, khi đứng đằng sau Nhật là Mỹ luôn mưu đồ phá Nga... Mỹ là bằng chứng rõ ràng nhất về sự nuốt lời và thất hứa...

  QĐNDVN ANH HUNG - gửi lúc 7:50 phút trước đó

Like nhiều nhất
Sự Kiện