Khó thi hành án SVĐ Chi Lăng vì chia nhiều lô

Khó thi hành án SVĐ Chi Lăng vì chia nhiều lô

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện