Loạt xe biển xanh chở người đi dự tiệc: '5-6 đơn vị'

Loạt xe biển xanh chở người đi dự tiệc: '5-6 đơn vị'

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện