30-4: Ngày chiến thắng của toàn dân tộc Việt Nam

(Bình luận) - Cũng như Bạch Đằng, Chi Lăng…Chiến thắng 30/4 là một trong những chiến thắng hào hùng, oanh liệt nhất của dân tộc Việt Nam đã đi vào lịch sử.

Khi đọc tiêu đề này, chắc chắn bạn đọc sẽ thốt lên: “Cố nhiên rồi, đương nhiên rồi, Chiến thắng 30/4 đã đi vào lịch sử dân tộc như Chiến thắng Bạch Đằng, Đống Đa…của ông cha ta năm nào thì việc gì phải bàn luận…”

Đúng vậy, nhưng chúng ta, thế hệ con cháu, có quyền tự hào, hãnh diện trước chiến thắng hào hùng oanh liệt của ông cha ta, của dân tộc ta, vừa nhắc nhở cho những người nhẹ dạ, cả tin trước luận điệu lươn lẹo, của bọn phản động…hòng “lật sử”, phủ nhận chiến thắng 30/4.

Ngày 30 tháng Tư năm 1975 là thời khắc trên đất nước Việt Nam không còn bóng một tên xâm lược, là thời khắc mở đầu một kỷ nguyên mới độc lập, thống nhất non sông của dân tộc Việt Nam, đó là chiến thắng oanh liệt, hào hùng nhất của dân tộc ta trong hơn 4000 năm lịch sử giữ nước…

30-4: Ngay chien thang cua toan dan toc Viet Nam

30 tháng Tư – ngày chiến thắng của dân tộc Việt Nam

Đây là chiến thắng của dân tộc Việt Nam, đánh đuổi ngoại xâm ra khỏi bờ cõi, thống nhất giang sơn bờ cõi.

Tại sao Hiệp định Genava quy định sau 2 năm, đến năm 1956 thì 2 miền Nam-Bắc sẽ tổ chức Tổng tuyển cử để thống nhất non sông – nguyện vọng hào bình, độc lập, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam, nhưng không thể thực hiện được?

Bởi vì, ngăn cản, phá hoại Hiệp định Genava chủ mưu là Đế quốc Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm.

Tại sao Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm ngăn cản, phá hoại Hiệp định Genava? Bởi vì nếu Tổng tuyển cử thì toàn bộ dân tộc Việt Nam sẽ đi theo Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ.

Như vậy, sự thật rõ ràng là Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm đã đi ngược lại nguyện vọng, lợi ích dân tộc Việt Nam. Cho nên, “Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào” không phải chỉ có “quân dân miền Bắc” mà cả “quân dân miền Nam”, là toàn thể dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ.

Không huy động được sức mạnh vô địch của toàn thể dân tộc Việt Nam từ Bắc chí Nam thì Đảng CS Việt Nam không thể lãnh đạo, tổ chức thực hiện bất kỳ thắng lợi nào trước một kẻ thù mạnh nhất thế giới như Đế quốc Mỹ.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Mc Namara cũng đã nêu ra 11 nguyên nhân gây ra thảm bại nặng nề cho nước Mỹ trong cuộc chiến ở Việt Nam, trong đó có sai lầm “đánh giá thấp sức mạnh của một dân tộc đấu tranh và hy sinh cho lý tưởng và các giá trị của nó”.

Nói gọn lại là Mỹ và tay sai đã sai lầm khi phải đối đầu với sức mạnh truyền thống của dân tộc Việt Nam, tức là Mỹ và tay sai đụng đầu với toàn bộ dân tộc Việt Nam và do vậy, đã thua.

Đúng như cố Thượng tướng Trần Văn Trà đã nói: “Đối với chúng ta, không có kẻ thua, người thắng mà chỉ có dân tộc Việt Nam chúng ta thắng Mỹ xâm lược”.

Ngày 30 tháng Tư – ngày giải phóng miền Nam thống nhất non sông

Tính từ năm 1954 đến tháng Tư năm 1975, trên chiến trường miền Nam của Việt Nam lúc quân xâm lược đông nhất là hơn 50 vạn quân viễn chinh Mỹ và chư hầu, đó là chưa kể hơn 1 triệu quân tay sai.

Ai mời quân Mỹ và chư hầu đến miền Nam-Việt Nam, đem bom đạn, chất độc hóa học đến gây ra vô vàn tội ác với nhân dân Việt Nam? Không ai. Và ngay cả chính quyền do Mỹ dựng lên cũng không được biết khi Mỹ đổ quân vào Đà Nẵng năm 1965. Đó không phải xâm lược là gì, là “khai hóa văn minh” chăng?

Thứ Hai, 29/04/2019 06:43

Sự Kiện