Lắng nghe dân để chống tham nhũng: Tinh thần mới

(Bình luận) - Tham nhũng như giặc nội xâm và cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng còn rất gay go. Vì thế, phải dựa vào dân, lắng nghe dân...

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao đổi với báo Đất Việt.

PV:  Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng, khi đề cập đến phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã lưu ý rằng phải dựa vào dân, lắng nghe dân để phòng, chống tham nhũng.

Theo Tổng Bí thư, "cái gì mà quần chúng nhân dân hoan nghênh, ủng hộ thì chúng ta phải quyết tâm làm và làm cho bằng được; ngược lại, cái gì nhân dân không đồng tình, thậm chí căm ghét, phản đối thì chúng ta phải cương quyết ngăn ngừa, uốn nắn và xử lý nghiêm các sai phạm".

Thưa ông, cá nhân ông nhìn nhận như thế nào về ý nghĩa của việc dựa vào dân, lắng nghe dân trong phòng, chống tham nhũng?

Ông Nguyễn Túc:  Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng mà Đảng và Nhà nước ta đang tiến hành là một cuộc đấu tranh hết sức gay go, quyết liệt. Chính vì thế, trong 5 năm qua, đặc biệt từ Đại hội XII đến nay, dưới sự chủ trì của Ban chấp hành Trung ương, đặc biệt là dưới sự điều hành của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, công cuộc phòng, chống tham nhũng đã đạt được những kết quả bước đầu rất tích cực.

Chính kết quả đạt được đó đã khôi phục được niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành, quản lý của Nhà nước.

Lang nghe dan de chong tham nhung: Tinh than moi
Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Vấn nạn tham nhũng đã tích tụ từ nhiều năm, không phải bây giờ mới có, nên để đạt được yêu cầu “không dám tham nhũng, không thể tham nhũng và không muốn tham nhũng” là một quá trình rất lâu dài, đòi hỏi chúng ta vừa phải kiên trì vừa phải kiên quyết, tập trung; làm từ trên trở xuống, từ trong trở ra và phải làm liên tục.

Bác Hồ đã dạy: Cách mạng là của nhân dân, do nhân dân. Cách mạng có thành công hay không có yếu tố quan trọng là ở sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Vì thế, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng có thành công hay không phải có hai yếu tố: toàn dân tham gia và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.

Tổng Bí thư nói phải dựa vào dân, lắng nghe dân để phòng, chống tham nhũng là rất đúng đắn. Trước đây, Bác Hồ đã từng nói: Có dân thì có tất cả; Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Khi nào khó cứ đến hỏi dân thì dân sẽ bày cho cách để vượt khó.

Việc dựa vào dân, lắng nghe dân để phòng, chống tham nhũng chính là xuất phát từ bài học thứ hai trong Cương lĩnh của Đảng - toàn bộ sự nghiệp cách mạng phải lấy dân làm gốc.

Muốn chống tham nhũng cứ hỏi dân là biết. Có thể lãnh đạo các cấp không biết, nhưng dân sống bên cạnh thì đối tượng tham nhũng có biến động gì về kinh tế, dân sẽ biết ngay. Thậm chí, anh ta có thể không mang tài sản tham nhũng về nhà mà mang đến cho họ hàng thì dân cũng biết bởi chỗ nào chẳng có dân.

PV:  Thưa ông, việc dựa vào dân, lắng nghe dân để phòng, chống tham nhũng có liên quan thế nào tới tư tưởng ‘dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra’? Và các cấp thừa hành, cần hiện thực hóa chỉ đạo nói trên như thế nào để công cuộc phòng và chống tham nhũng thực sự hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh, những thông tin về tham nhũng, tiêu cực có thể được đưa ra vì những mưu đồ cá nhân vụ lợi, gây mất đoàn kết nội bộ?

Ông Nguyễn Túc:  Quy chế dân chủ ở cơ sở ‘dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra’ đã có từ năm 1988. Việc dựa vào dân, lắng nghe dân để phòng, chống tham nhũng xuất phát từ chính tư tưởng này và tư tưởng “có dân là có tất cả” mà Bác Hồ đã nêu ra.

Bác Hồ cũng đã dạy: chủ trương 1, biện pháp 10, quyết tâm 20. Chúng ta đã từng có những chủ trương đúng, nhưng biện pháp chưa đúng, chưa đủ, quyết tâm lại chưa đến mức 20, thành ra nhiều chủ trương đúng chưa được thực hiện. Kỳ này Tổng Bí thư nhấn mạnh lại chủ trương nói trên.

Tôi nghĩ điều quan trọng là phải thực hiện các biện pháp mà Trung ương đề ra, cộng với những biện pháp mà dân kiến nghị, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, tạo thành một cao trào trong quần chúng nhân dân phòng, chống tham nhũng.

Tôi nhớ năm 1988, lần đầu tiên tham nhũng được coi là giặc nội xâm và tờ báo đầu tiên nói về chuyện này là tờ Đại đoàn kết, người đầu tiên viết về chuyện này là nhà báo Thái Duy. Lúc bấy giờ nếu không có ông Nguyễn Hữu Thọ là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đứng ra bảo vệ thì ông Thái Duy đã gay go.

Đến hôm nay, mấy chục năm đã trôi qua, nhận thức của các cấp ủy Đảng, đặc biệt nhận thức của dân về tham nhũng đã thay đổi lớn. Bản thân tệ tham nhũng ngày càng nguy hiểm, trầm trọng hơn. Nếu tham nhũng của năm 80-90 của thế kỷ trước chủ yếu là tham nhũng vặt thì giờ người ta ‘ăn’ bằng đất và ‘ăn’ rất ghê gớm.

Vì lẽ đó, dù cuộc chiến chống tham nhũng của Việt Nam những năm gần đây có bước phát triển nhưng mới là bước đầu, nếu dừng là chết.

Chúng ta khuyến khích người dân nói, nhưng phải có người lắng nghe, tiếp thu và phản hồi lại những ý kiến ấy. Tôi biết nhiều người dân vẫn tâm tư rằng họ không biết nói với ai, nói có nghe không, thậm chí còn có không ít người lo ngại rằng đấu tranh thì tránh đâu, nói ra thì lại thiệt cho mình.

Thứ Ba, 03/07/2018 13:43

Loading...
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện