Lắng nghe dân để chống tham nhũng: Tinh thần mới

(Bình luận) - Tham nhũng như giặc nội xâm và cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng còn rất gay go. Vì thế, phải dựa vào dân, lắng nghe dân...

Ngay trong Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiều vị thường vụ tỉnh ủy, chủ tịch mặt trận của các tỉnh, thành phố nói rằng, các bác ở trên này nói dễ, còn họ ở địa phương nói không cẩn thận về cấp ủy sẽ bị phiền hà, có khi lại không được tiếp tục công tác.

Điều đó cho thấy, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng còn rất gay go. Không phải tất cả các cấp ủy đều đã thể hiện quyết tâm. Nhiều tổ chức, bộ máy, nhiều cơ quan, đơn vị vẫn thờ ơ trước những phản ánh, trước đau khổ, bức xúc của người dân. Chính mặt trái của cơ chế thị trường đã làm cho một bộ phận, thậm chí là một bộ phận không nhỏ lãnh đạo các cấp có thái độ như trên.

Vì thế kỳ này Trung ương đã đưa ra một loạt giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phòng, chống tham nhũng, từ cơ chế, chính sách đến những nguyên tắc trong Đảng, nguyên tắc quản lý của Nhà nước, khuyến khích, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình để giúp Đảng thực hiện giám sát và phản biện xã hội, thực hiện tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh...

PV:  Cùng với chỉ đạo nói trên, Tổng Bí thư cũng yêu cầu cán bộ lãnh đạo các cấp phải ghi nhớ, bất cứ ai cũng không có quyền lực tuyệt đối ngoài pháp luật, phòng chống tham nhũng không có vùng cấm, không có đặc quyền, không có ngoại lệ.

Nhìn lại công cuộc phòng chống tham nhũng thời gian qua, theo ông, yêu cầu nói trên đã được thực hiện đến mức nào? Làm thế nào để phòng chống tham nhũng hiệu quả hơn, đặc biệt là chế tài xử lý các hành vi tham nhũng của một số ít những người từng có những vị trí cao trong bộ máy công quyền?

Ông Nguyễn Túc:  Giữa yêu cầu và thực hiện vẫn còn khoảng cách rất xa, vì thế Tổng Bí thư mới nhắc đi nhắc lại chuyện này. Có chủ trương đúng thì phải thực hiện, chứ không phải cứ ngồi bình chân như vại.

Ngay chuyện giữa nhiệm kỳ nhưng Trung ương chưa bàn đến vấn đề tổng kết kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, mà Tổng Bí thư chủ trì một hội nghị gồm 400 cán bộ cao cấp, là người đứng đầu các cơ quan Trung ương, Bí thư và Trưởng ban Nội chính các Tỉnh ủy, Thành ủy, chỉ để bàn về vấn đề phòng chống tham nhũng, đã chứng tỏ đây là vấn đề được Trung ương quan tâm đến mức nào, đặt trên những vấn đề khác.

Thực tế cho thấy đang tồn tại một tư duy trong nhận thức của một bộ phận người thực thi pháp luật, đó là đã xử lý về mặt Đảng thì sẽ không tiếp tục xử lý về pháp luật hoặc lấy đó làm hình thức giảm nhẹ. Đó là điều không thể chấp nhận được, Đảng không quy định như thế.

Cũng có không ít cán bộ, đảng viên trong các cơ quan công quyền có thái độ hách dịch, nhũng nhiễu dân, xa rời dân. Cách ứng xử ấy sai hoàn toàn.

Vì thế, kỳ này, Tổng Bí thư phải nhắc nhở có những trường hợp không làm cương quyết, giờ rút kinh nghiệm để làm cương quyết hơn, pháp luật là trên hết, không ai đứng ngoài pháp luật, đứng trên pháp luật. Đó là tinh thần mới của công cuộc phòng chống tham nhũng.

Ngay cả Đảng cũng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Và như Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã phát biểu tại Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng, kỷ luật của Đảng phải nghiêm hơn pháp luật, kỷ luật Đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể và các hình thức xử lý của pháp luật.

Từng đảng viên, dù ở cấp nào đi chăng nữa cũng phải hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Đảng viên vi phạm pháp luật cũng phải xử đúng theo quy định của pháp luật, không trừ một ai.

Minh chứng cho nguyên tắc này là lần đầu tiên chúng ta thấy vì vi phạm pháp luật mà một Ủy viên Bộ Chính trị đã bị xử lý. Tôi đã nhiều lần phát biểu rằng, kỷ cương phép nước phải nghiêm. Cái nghiêm đó mới làm cho Đảng ta trong sạch, vững mạnh.

Tôi từng giúp việc cho nhiều lãnh đạo cao nhất của thế hệ đầu tiên thì thấy rất rõ, những con người ấy rất trong sáng, toàn tâm toàn ý phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân. Mong rằng các cán bộ, đảng viên hãy lấy gương của các vị lãnh đạo đó để răn mình, làm đúng những gì mà Ban chấp hành Trung ương đã đề ra trong các kỳ hội nghị.
Làm được như vậy sẽ được dân mến, dân tin, thực hiện đúng khẩu hiệu đảng viên đi trước, làng nước theo sau, còn nếu cán bộ cứ ăn trước, thành tích thì nhận vào mình, sai đổ cho người khác thì không thể chấp nhận được.

PV:  Song song với phòng, chống tham nhũng, việc ngăn ngừa lãng phí, đặc biệt trong chi tiêu cho bộ máy và đầu tư công, phải được xem xét như thế nào? Tinh thần lắng nghe dân nên được phát huy ở đây ra sao? Ông có tin rằng, việc giảm thiểu được lãng phí sẽ có tác động tích cực tới xã hội không kém gì việc phòng chống nhũng không?

Ông Nguyễn Túc:  Trong những năm Việt Nam đổi mới và phát triển kinh tế nhiều thành phần, tình trạng phô trương, hình thức cũng phát triển theo sự phát triển của kinh tế nhiều thành phần, nó tác động trực tiếp đến ngân sách nhà nước. Người ta dùng tiền nhà nước để "chăm sóc" cho nhau.

Khi ông Phan Văn Khải làm Thủ tướng, tôi đã từng phát biểu thế này: Trung ương xuống tỉnh thì tỉnh đưa đi khách sạn/Tỉnh lên Trung ương thì Trung ương hỏi các ông loạng quạng đi đâu?/Tỉnh xuống huyện thì huyện mổ trâu/ Huyện lên tỉnh tỉnh hỏi các cậu đi đâu thế này?/ Huyện xuống xã thì xã làm thịt cầy/Xã lên huyện, huyện bảo chúng mày về nhà mà ăn/ Xã xuống dân thì dân bẩm, dân thưa/Dân lên xã thì xã hay chửi bưa, chửi càn.

Cơ chế thị trường, xin-cho ở Việt Nam thời gian qua đã tạo ra một cơ chế cấp dưới nịnh cấp trên để xin xỏ, cấp trên thì không có trách nhiệm gì. Thành ra, tình trạng lãng phí ở Việt Nam là "khách 3, chủ nhà 7".

Thứ Ba, 03/07/2018 13:43

Loading...
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện