Bạn bè quốc tế đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Bạn bè quốc tế đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện