Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ hội đàm với ông Putin

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ hội đàm với ông Putin


Sự Kiện