Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị TƯ 10

(Chính trị Việt Nam) - Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đọc phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 10 sáng 18/5.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, ngay sau Hội nghị này, cần nghiêm túc quán triệt Nghị quyết của Trung ương, khẩn trương nghiên cứu, hoàn chỉnh các đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội để trình Hội nghị Trung ương 11 xem xét, quyết định vào cuối năm nay; chỉ đạo thật tốt việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra cho các năm 2019 - 2020 với kết quả cao nhất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Từng đồng chí trên từng cương vị, trách nhiệm, dù công tác ở trung ương hay địa phương, hoàn thành tốt chương trình, nhiệm vụ đã có, đừng quên nhiệm vụ đang làm. Những việc quan trọng, khó, phức tạp, những vụ việc tham nhũng, công tác phòng, chống tham nhũng đang làm, cần tiếp tục làm cho đến thắng lợi cuối cùng. Song song với việc này, tiếp tục nghiên cứu sâu những vấn đề đặt ra trong dự thảo, phương hướng sắp tới. Chúng ta xây dựng những văn kiện Đại hội để lần sau bàn chúng ta thống nhất cao và trình ra Đại hội thành công thắng lợi, đó mới là kết quả cuối cùng.

Theo TTXVN

Thứ Bảy, 18/05/2019 23:18

Loading...
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện