Cô giáo tát học sinh chảy máu tai: Hồi kết có hậu

Cô giáo tát học sinh chảy máu tai: Hồi kết có hậu

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện