Hình phạt cho người viết thuê luận án tiến sĩ

(Giáo dục) - Phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi viết khóa luận, đồ án tốt nghiệp, luận văn, luận án thuê cho người khác hoặc thuê người khác viết.

Mục 6 của Dự thảo Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục quy định khá chi tiết các hình thức xử phạt về sai phạm trong thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập.

Theo đó, việc thông tin sai sự thật về kỳ thi sẽ bị phạt từ 3-6 triệu đồng; làm mất bài thi bị phạt từ 10-12 triệu đồng; mang vật không được phép vào chỗ thi bị phạt 1-2 triệu đồng; làm bài hộ hoặc trợ giúp thí sinh làm bài bị phạt từ 2-3 triệu đồng; thi thay hoặc thi kèm bị phạt từ 3-5 triệu đồng; viết thêm hoặc sửa chữa nội dung bài thi, sửa điểm, nhập điểm sai bị phạt từ 10-15 triệu đồng; đánh tráo bài thi bị phạt từ 15-20 triệu đồng; chấm thi sai bị phạt từ 20-25 triệu đồng; làm lộ bí mật đề thi hoặc đưa đề trong thời gian làm bài ra ngoài bị phạt từ 20-30 triệu đồng; ra đề sai quy định bị phạt từ 30-50 triệu đồng.

Dự thảo cũng đề cập tới hình phạt cho việc làm công trình tốt nghiệp thuê. Cụ thể, phạt tiền từ 8-12 triệu đồng đối với hành vi tổ chức đánh giá khóa luận, đồ án tốt nghiệp, báo cáo thực hành tốt nghiệp, luận văn, luận án không đúng quy định về thành phần hội đồng hoặc chuyên môn của thành viên hội đồng hoặc điều kiện để được phép bảo vệ của người học;

phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng đối với hành vi viết khóa luận, đồ án tốt nghiệp, báo cáo thực hành tốt nghiệp, luận văn, luận án thuê cho người khác hoặc thuê người khác viết khóa luận, luận văn, luận án cho mình.

Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu khóa luận, đồ án tốt nghiệp, báo cáo thực hành tốt nghiệp, luận văn, luận án; buộc hủy bỏ kết quả thi, kết quả đánh giá môn học, kết quả bảo vệ luận văn, luận án…

Dự thảo sẽ lấy ý kiến đóng góp hết ngày 25/11.

Như vậy, theo Dự thảo Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục chưa có quy định về hình phạt cho người viết thuê luận án thạc sĩ, tiến sĩ.

Mai Thùy

Chủ Nhật, 30/09/2018 07:54

Loading...
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện