Trường Lương Thế Vinh không trả lại tiền: Nhiều tranh cãi

(Giáo dục) - Nhà trường chỉ có thể thỏa thuận với phụ huynh về các khoản đóng góp nhưng đấy là khi con em họ đã trở thành học sinh của nhà trường.