Chánh văn phòng đoàn ĐBQH bị nhắn tin đe dọa: 'Bình thường'

Chánh văn phòng đoàn ĐBQH bị nhắn tin đe dọa: 'Bình thường'

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện