Cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trần Việt Tân cũng kháng cáo

Cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trần Việt Tân cũng kháng cáo

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện