Muốn vớt rác trên sông phải xin phép: Tránh nguy hiểm!

Muốn vớt rác trên sông phải xin phép: Tránh nguy hiểm!


Sự Kiện