Cò xe vẫn lộng hành dù Chủ tịch Đà Nẵng quay clip

Cò xe vẫn lộng hành dù Chủ tịch Đà Nẵng quay clip

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện