Cấm ghi hình cán bộ tiếp dân: Chưa đúng thì phải sửa...

(Tin tức thời sự) - TS Lê Hồng Sơn- nguyên Cục trưởng Cục KTVB, Bộ Tư pháp cho rằng Quyết định số 12 có nhiều nội dung sai, cần phải điều chỉnh cho đúng.

2- Về thẩm quyền kiểm tra xử lý đối với Quyết định số 12

và một số văn bản khác liên quan đến quy định tiếp công dân đã được Thanh tra Chính phủ và một số địa phương khác ban hành trong thời gian vừa qua, theo tôi trước hết thẩm quyền kiểm tra, xử lý các văn bản này thuộc trách nhiệm của Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp.

Tôi đã có trao đổi và thấy rằng, kể từ khi Luật tiếp công dân 2013 và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành, Thanh tra Chính phủ và một số địa phương đã ban hành các Nội quy tiếp công dân theo quy định của Luật tiếp công dân. Các nội dung sai của các văn bản này là giống nhau.

Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm cán bộ tiếp dân nếu...

Hiện tượng này làm tôi liên tưởng đến một loạt các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của các tỉnh thành trực thuộc trung ương trước đây chúng tôi đã kiểm tra, xử lý. Nội dung buộc công dân phải được phép mới được quay phim, chụp ảnh, ghi âm cũng làm tôi liên tưởng đến quy định cấm công dân quay phim chụp ảnh CSGT trước đây.

Nói như vậy để khẳng định rằng Cục KTVB QPPL Bộ Tư pháp cần vào cuộc để xem xét, kiểm tra và có ý kiến bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp của các quy định tiếp công dân mà các cơ quan nhà nước đã ban hành trong thời gian vừa qua.

  • TS Lê Hồng Sơn - nguyên Cục trưởng Cục KTVB, Bộ Tư pháp

Thứ Năm, 10/01/2019 07:16

Sự Kiện