Đà Nẵng hỗ trợ đến 200 triệu cán bộ tự nghỉ việc

(Tin tức thời sự) - Mỗi chức danh khác nhau có mức hỗ trợ khác nhau, thấp nhất là 100 triệu đồng và cao nhất có thể đến 200 triệu đồng.

Ngày 28/6, Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cho biết đã dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện nghỉ công tác để bố trí cán bộ trẻ.

Dự kiến nghị quyết này sẽ trình tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng ngày 9/7.

Theo dự thảo này, đối tượng áp dụng có tuổi đời trên 55 đối với nam hoặc trên 50 tuổi đối với nữ.

Da Nang ho tro den 200 trieu can bo tu nghi viec
Cán bộ lãnh đạo tại Đà Nẵng được hỗ trợ đến 200 triệu đồng nếu tự nguyện thôi việc nhường chỗ cho người trẻ. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Cụ thể: các cán bộ chủ chốt (cấp trưởng, cấp phó) của Thành ủy, HĐND, UBND; Cấp trưởng, cấp phó các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp TP thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý;

Trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội cấp thành phố đang hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,5 trở lên so với mức lương cơ sở;

Trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội cấp quận, huyện, đang hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,3 trở lên so với mức lương cơ sở.

Theo Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, cán bộ xin nghỉ việc sẽ được hưởng chế độ chung theo quy định tại Nghị định số 46/CP. Ngoài ra, những lãnh đạo xin nghỉ trước tuổi còn được hưởng chế độ, chính sách hỗ trợ theo chức danh đang giữ.

Các chức danh khác nhau có mức hỗ trợ khác nhau, cao nhất có thể đến 200 triệu đồng đối với cán bộ có mức phụ cấp 1,05. Mức thấp nhất là 100 triệu đồng.

Kinh phí thực hiện nghị quyết, đối với cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và đơn vị sự nghiệp công lập (đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên) theo phân cấp do ngân sách nhà nước hỗ trợ

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên thực hiện chi hỗ trợ từ các nguồn thu hợp pháp của đơn vị. 

Minh Thái (Tổng hợp)

Thứ Sáu, 29/06/2018 07:42

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện