IPU 132: Dấu ấn lịch sử ngoại giao Nghị viện thế giới

(Tin tức thời sự) - Công tác tổ chức chu đáo, trọng thị, an toàn và những đóng góp quan trọng vào chương trình nghị sự, các văn kiện của Đại hội đồng.

Đây là một trong những nhận định của bạn bè thế giới khi tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU-132) tại Hà Nội từ 28/3 đến 01/4/2015.

Nhiều vấn đề quan trọng được thống nhất

Sau 5 ngày làm việc tích cực, trách nhiệm cao, Đại hội đồng IPU-132 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đồng đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng của Quốc hội, đặc biệt là chủ đề chung “Các mục tiêu phát triển bền vững: biến lời nói thành hành động” và thông qua “Tuyên bố Hà Nội”, đóng góp vào quá trình soạn thảo, xây dựng các mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 sẽ được thảo luận tại Đại hội đồng Liên hợp quốc vào kỳ họp cuối năm nay.

Liên quan đến vấn đề "Chiến tranh mạng - mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh thế giới,” các đại biểu đã thống nhất cao về sự cần thiết trong việc hoàn thiện một công ước quốc tế về mạng Internet, nhằm ngăn chặn các thế lực khủng bố có thể sử dụng internet để thực hiện tội ác của mình, đặc biệt là việc quyên góp nguồn tiền cho các hoạt động khủng bố, chiêu mộ và đầu độc cộng đồng bằng những ý tưởng bạo lực.

Đại hội đồng đã hoàn chỉnh và thông qua Dự thảo Nghị quyết “Luật pháp quốc tế trong vấn đề chủ quyền quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và quyền con người.”

Theo đó có 3 nội dung quan trọng được đề cập là luật pháp quốc tế, chủ quyền quốc gia và quyền con người. Nghị quyết nhấn mạnh các quốc gia phải tôn trọng luật pháp quốc tế và coi luật pháp quốc tế là một công cụ để điều chỉnh và xử lý các xung đột; nguyên tắc chủ quyền quốc gia, luật pháp quốc tế tương thích với chủ quyền quốc gia; các quốc gia khẳng định quyền tự quyết và chống lại sự can thiệp của nước ngoài.

Nghị quyết khẳng định luật pháp quốc tế và chủ quyền quốc gia phải luôn lấy quyền con người làm trung tâm.

Cũng tại Đại hội đồng lần này dự thảo Nghị quyết về “Luật pháp quốc tế trong vấn đề chủ quyền quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và quyền con người" cũng được thông qua.

Đây là nghị quyết được soạn thảo từ Đại hội đồng IPU-131, do còn có ý kiến khác nhau nên chưa thông qua được. Bởi các quốc gia có nhiều quan điểm khác nhau, có quốc gia đề cao luật pháp quốc tế, có nước đề cao chủ quyền quốc gia, có quốc gia đề cao quyền con người, có quốc gia lại không đặt trong quan hệ tương hỗ giữa 3 yếu tố luật pháp quốc tế, chủ quyền quốc gia và quyền con người nên có những quan điểm khó dung hòa.

Việc tiếp thu ý kiến giữa các quốc gia vẫn chưa được các nước đồng thuận nên quyết định chuyển tới Đại hội đồng IPU-132 tại Hà Nội để thông qua nghị quyết quan trọng này.

IUP 132 thành công tốt đẹp ghi dấu ấn quan trọng về công tác chuẩn bị chu đáo của Việt Nam
IUP 132 thành công tốt đẹp ghi dấu ấn quan trọng về công tác chuẩn bị chu đáo của Việt Nam

Tuyên bố Hà Nội ghi dấu ấn

Có thể thấy Đại hội đồng lần này bản Tuyên bố Hà Nội được đánh giá là một văn kiện hết sức quan trọng vì nó tổng kết những kết quả thảo luận của Đại hội đồng theo chủ đề “Các mục tiêu phát triển bền vững, biến lời nói thành hành động”.

Tuyên bố nhấn mạnh: “Chúng ta, nghị sỹ đến từ 133 nước và 23 tổ chức nghị viện quốc tế và khu vực, tề tựu tại Hà Nội, Việt Nam đã xem xét lại các mục tiêu phát triển bền vững đang nổi lên và xem xét vai trò của mình để đạt được các mục tiêu này. Đây là Tuyên bố của chúng ta.”

Tuyên bố cũng nêu: "Mặc dù đã đạt được nhiều tiến bộ về công nghệ, y tế, tri thức và của cải vật chất, nhưng sự chênh lệch đã tồn tại từ rất lâu về kinh tế và xã hội vẫn đang ngày càng tăng, gây tổn hại cho toàn bộ hành tinh, nhiều nước trên thế giới chưa được hưởng thành quả của sự phát triển."

Tuyên bố khẳng định lại tầm nhìn về sự phát triển bền vững lấy người dân làm trung tâm dựa trên việc thực hiện tất cả các quyền con người, nhằm xóa nghèo dưới mọi hình thức, và xóa bỏ bất bình đẳng, từ đó trao quyền cho mỗi cá nhân phát huy được hết tiềm năng của họ.

Điều này đòi hỏi phải có hòa bình và an ninh quốc tế, dựa trên sự tôn trọng đầy đủ Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Tuyên bố khẳng định cam kết của các nghị sỹ trong việc nỗ lực hết mình tăng cường vai trò quốc gia làm chủ các mục tiêu phát triển bền vững.

"Chúng ta cam kết ủng hộ thực hiện các mục tiêu ở cấp độ toàn cầu. Chúng ta sẽ cùng các Đoàn của chính phủ tham dự các cuộc họp thường niên của Hội đồng Liên hợp quốc về Kinh tế và Xã hội, cơ quan sẽ tiến hành các cuộc thảo luận về báo cáo tiến độ thực hiện trên toàn cầu.

Chúng ta cũng sẽ đóng góp ý kiến vào các báo cáo kiểm điểm quốc gia được đệ trình lên Diễn đàn Cấp cao Chính trị Liên Hợp Quốc về Phát triển Bền vững. Bằng mọi biện pháp có thể, chúng ta sẽ tham gia vào các lĩnh vực hoạt động của Liên Hợp Quốc ở các nước sở tại để chia sẻ thông tin và tìm các hình thức đối tác và hợp tác toàn cầu nhằm thúc đẩy việc triển khai kế hoạch quốc gia.

Chúng ta yêu cầu thông điệp trọng tâm của Tuyên bố Hà Nội này cùng với Thông cáo Quito trước đây, sẽ được phản ánh trong kết quả của Hội nghị Thế giới lần thứ tư Chủ tịch các Nghị viện Thế giới, qua đó cung cấp nội dung cho Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc trong tháng 9", Tuyên bố nêu rõ.

Như vậy sau 5 ngày làm việc hiệu quả, IPU 132 đã khép lại với những thành công đáng kể. Quan trọng hơn các đại biểu đến từ nhiều quốc gia đã bày tỏ ấn tượng về công tác chuẩn bị chu đáo cũng như sự đón tiếp nồng hậu mà Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho các đại biểu tham dự IPU-132.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: sau năm ngày làm việc tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đồng IPU-132 đã thành công tốt đẹp.

BN

Thứ Năm, 02/04/2015 00:00

Loading...
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện