IPU 132: Thông qua tuyên bố Hà Nội

(Tin tức thời sự) - Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132) đã bế mạc tại Hà Nội sau 5 ngày làm việc nghiêm túc, hiệu quả.

Tại lễ bế mạc chiều 1/4, Chủ tịch IPU-132, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng đã tuyên bố thông qua Nghị quyết của Ủy ban thường trực về Hòa bình và An ninh quốc tế về “Chiến tranh mạng: Mối đe dọa nghiêm trọng với hòa bình và an ninh thế giới";

"Nghị quyết của Ủy ban thường trực về Phát triển bền vững, Tài chính và Thương mại"; “Định hình cơ thế mới về quản trị nước: Thúc đẩy hành động của Nghị viện trong vấn đề nước và vệ sinh”; Nghị quyết của Ủy ban thường trực về Dân chủ, Nhân quyền “Luật pháp quốc tế trong mối quan hệ với chủ quyền quốc gia: Không can thiệp vào công việc nội bộ và nhân quyền”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại lễ bế mạc (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại lễ bế mạc (Ảnh: TTXVN)

Tại Đại hội đồng lần này, Tuyên bố Hà Nội cũng được thông qua. Chủ tịch IPU Saber Chowdhury đã trình bày những điểm chính của Tuyên bố Hà Nội.

Theo đó Tuyên bố nhấn mạnh: “Chúng ta, nghị sỹ đến từ 133 nước và 23 tổ chức nghị viện quốc tế và khu vực, tề tựu tại Hà Nội, Việt Nam đã xem xét lại các mục tiêu phát triển bền vững đang nổi lên và xem xét vai trò của mình để đạt được các mục tiêu này. Đây là Tuyên bố của chúng ta.”

Tuyên bố cũng nêu: "Mặc dù đã đạt được nhiều tiến bộ về công nghệ, y tế, tri thức và của cải vật chất, nhưng sự chênh lệch đã tồn tại từ rất lâu về kinh tế và xã hội vẫn đang ngày càng tăng, gây tổn hại cho toàn bộ hành tinh, nhiều nước trên thế giới chưa được hưởng thành quả của sự phát triển."

"Kinh nghiệm trong việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ cho thấy chỉ với ý chí chính trị, sự lãnh đạo mạnh mẽ và vai trò làm chủ của quốc gia mới có thể đạt được những cam kết quốc tế. Là nghị sỹ, chúng ta có nghĩa vụ phải hành động", Tuyên bố nêu rõ.

Tuyên bố khẳng định lại tầm nhìn về sự phát triển bền vững lấy người dân làm trung tâm dựa trên việc thực hiện tất cả các quyền con người, nhằm xóa nghèo dưới mọi hình thức, và xóa bỏ bất bình đẳng, từ đó trao quyền cho mỗi cá nhân phát huy được hết tiềm năng của họ.

Điều này đòi hỏi phải có hòa bình và an ninh quốc tế, dựa trên sự tôn trọng đầy đủ Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Cách tiếp cận lấy người dân làm trung tâm đòi hỏi phải có công bằng trong lĩnh vực môi trường: Hành tinh và tất cả hệ sinh thái phải được xem là tài sản chung của toàn thể nhân loại hiện nay và trong tương lai.

Con người phải là động lực cho tất cả các chính sách phát triển bền vững, và các tiến bộ cần được đánh giá không chỉ bằng GDP mà còn các biện pháp khác.

Tuyên bố khẳng định cam kết của các nghị sỹ trong việc nỗ lực hết mình tăng cường vai trò quốc gia làm chủ các mục tiêu phát triển bền vững, cụ thể là phổ biến các mục tiêu trên cho cử tri của mình.

"Chúng ta cam kết ủng hộ thực hiện các mục tiêu ở cấp độ toàn cầu. Chúng ta sẽ cùng các Đoàn của chính phủ tham dự các cuộc họp thường niên của Hội đồng Liên hợp quốc về Kinh tế và Xã hội, cơ quan sẽ tiến hành các cuộc thảo luận về báo cáo tiến độ thực hiện trên toàn cầu.

Chúng ta cũng sẽ đóng góp ý kiến vào các báo cáo kiểm điểm quốc gia được đệ trình lên Diễn đàn Cấp cao Chính trị Liên Hợp Quốc về Phát triển Bền vững. Bằng mọi biện pháp có thể, chúng ta sẽ tham gia vào các lĩnh vực hoạt động của Liên Hợp Quốc ở các nước sở tại để chia sẻ thông tin và tìm các hình thức đối tác và hợp tác toàn cầu nhằm thúc đẩy việc triển khai kế hoạch quốc gia.

Chúng ta yêu cầu thông điệp trọng tâm của Tuyên bố Hà Nội này cùng với Thông cáo Quito trước đây, sẽ được phản ánh trong kết quả của Hội nghị Thế giới lần thứ tư Chủ tịch các Nghị viện Thế giới, qua đó cung cấp nội dung cho Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc trong tháng 9", Tuyên bố nêu rõ.

Như vậy sau 5 ngày làm việc hiệu quả, IPU 132 đã khép lại với những thành công đáng kể. Quan trọng hơn các đại biểu đến từ nhiều quốc gia đã bày tỏ ấn tượng về công tác chuẩn bị chu đáo cũng như sự đón tiếp nồng hậu mà Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho các đại biểu tham dự IPU-132.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: sau năm ngày làm việc tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đồng IPU-132 đã thành công tốt đẹp.

Những kết quả quan trọng nhất của Đại hội đồng đã được thể hiện qua Tuyên bố Hà Nội - một văn kiện thể hiện nguyện vọng và cam kết của IPU và các nghị viện thành viên trong việc xây dựng và thúc đẩy thực hiện những mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) mà Liên hợp quốc đang xây dựng cho đến năm 2030.

Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, ông Ngô Đức Mạnh:

Thành công nhất của Đại hội đồng IPU-132 là thông qua Tuyên bố Hà Nội

Đây là một văn kiện hết sức quan trọng vì nó tổng kết những kết quả thảo luận của Đại hội đồng theo chủ đề “Các mục tiêu phát triển bền vững, biến lời nói thành hành động”.

Điều này thể hiện tầm nhìn của các nghị viện, các thành viên IPU, đại diện cho 6,5 tỷ người dân về một chương trình phát triển mới của nhân loại từ các mục tiêu thiên niên kỷ đến các mục tiêu phát triển bền vững.

Tuyên bố Hà Nội vạch ra các phương hướng tiếp theo mà cộng đồng nghị viện, các nước thành viên IPU cũng như nghị viện mỗi quốc gia thành viên cần phải làm để chúng ta có thể đạt được những mục tiêu phát triển bền vững.

Cụ thể Tuyên bố này nêu rất rõ phải phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm, bảo vệ quyền con người và thúc đẩy tiến bộ xã hội cũng như đề cao vai trò nghị viện của các nước trong xử lý các vấn đề toàn cầu.

Tuyên bố Hà Nội sẽ là văn kiện quan trọng để trình Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9/2015.

PV

Thứ Năm, 02/04/2015 07:23

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện