Nhượng quyền thu phí Vịnh Hạ Long: Quảng Ninh phân vân vì...

(Tin tức thời sự) - Tập đoàn Bitexco vừa đề xuất với UBND tỉnh Quảng Ninh về nhượng quyền thu phí và quản lý du lịch Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long trong 50 năm.

Theo đề xuất của Tập đoàn Bitexco, phí nhượng quyền ba năm đầu sẽ là 90 tỷ đồng, ba năm tiếp theo là 130 tỷ đồng, sau đó là 160 tỷ đồng. Việc chia lợi nhuận ròng được chia lại cho tỉnh Quảng Ninh theo tỷ lệ là sau ba năm đầu là 20%, sau sáu năm là 30% và sau 10 năm là 50%. Bitexco đưa ra viễn cảnh doanh thu du lịch từ Vịnh Hạ Long đạt ngưỡng 5 tỷ USD (so với hiện tại chỉ là 10 triệu USD).

Vịnh Hạ Long
Vịnh Hạ Long

Tại buổi làm việc ngày 22/7, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thành khẳng định đây mới chỉ là những bước nghiên cứu ban đầu. Vì vậy, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đề nghị Tập đoàn Bitexco cử các chuyên gia cùng làm việc với sở, ngành liên quan trong tỉnh nhằm làm rõ hơn các nội dung của đề án hợp tác.

Trong khi đó, ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhìn nhận, đề xuất nhượng quyền thu phí và quản lý Vịnh Hạ Long 50 năm là quá dài. Việc đề xuất 50 năm thuê vùng đất, vùng nước phải rõ ràng và cần có quy hoạch cụ thể, chi tiết và phải được phép của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Hà cũng cho rằng, đề án của Bitexco chưa hề đề cập đến lợi ích của cộng đồng, lợi ích của người dân nói chung và các doanh nghiệp, tổ chức khác đang kinh doanh trên Vịnh Hạ Long. Việc này là không hợp lý, đi ngược với quan điểm, mục tiêu của UNESCO. Hơn nữa, trong đề xuất của mình, Tập đoàn Bitexco đòi được quyền chia sẻ doanh thu với các bên cung cấp dịch vụ khác (tàu thuyền, khách sạn) đang kinh doanh trên Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đọc khẳng định, mục tiêu lớn nhất của sự hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Bitexco nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác Vịnh Hạ Long và Bái Tử Long hiện nay.

Chính vì vậy, Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh đề nghị Tập đoàn Bitexco nên đổi tên đề án thành “Đề án nâng cao chất lượng khai thác dịch vụ Vịnh Hạ Long và Bái Tử Long”, đồng thời tiếp thu các ý kiến tham gia của các sở, ngành, hoàn thiện đề án và tiếp tục làm việc với tỉnh Quảng Ninh trong tháng 8/2014.

Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào năm 1994.

Tập đoàn Bitexco là một trong những tập đoàn kinh tế đa ngành lớn ở Việt Nam.

Các lĩnh vực hoạt động chính của tập đoàn này là: sản xuất nước khoáng, đầu tư và kinh doanh bất động sản, thủy điện, đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông, đầu tư tài chính, đầu tư khai thác khoáng sản, dầu khí...

Minh Thái (Tổng hợp)

Thứ Năm, 24/07/2014 14:21

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện