Quốc hội quyết định dự án quan trọng quốc gia

(Tin tức thời sự) - Quốc hội sẽ quyết định chủ trương đầu tư đối với chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia. 

Sáng 13/6, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi). Theo đó, có 436 đại biểu tán thành (chiếm 90,08%), Quốc hội đã thông qua luật có nhiều sự tranh luận tại kỳ họp lần này.

 Quoc hoi quyet dinh du an quan trong quoc gia
ĐBQH biểu quyết thông qua Luật đầu tư công

Sau phiên thảo luận tại hội trường ngày 28/5, do còn nhiều ý kiến khác nhau, Tổng thư ký Quốc hội đã xin ý kiến các đại biểu về 3 vấn đề (ngày 3/6).

Trong luật mới được thông qua, về thẩm quyền xem xét, quyết định danh mục dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn, Quốc hội cho giữ cơ bản như quy định của Luật Đầu tư công hiện hành, đồng thời chỉnh lý một số chi tiết để đảm bảo đồng bộ với Luật Ngân sách Nhà nước.

Quốc hội sẽ quyết định chủ trương đầu tư đối với chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia.

Về quy trình, thời gian trình, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước, luật mới giữ quy trình, thủ tục như quy định tại Điều 65 của Luật Đầu tư công hiện hành, tuy nhiên có chỉnh lý về mặt thời gian để phù hợp với quy định Quốc hội khóa mới quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn mới.

Trước đó, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài Chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi).

Về thời gian trình và phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn, Ủy ban Tài chính Quốc hội (UBTVQH), cho biết tại kỳ họp cuối năm của năm thứ năm nhiệm kỳ Quốc hội, Chính phủ trình Quốc hội kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau để Quốc hội cho ý kiến về các nội dung theo quy định tại Điều 49 của Luật này.

Riêng kế hoạch đầu tư công năm đầu tiên của giai đoạn sau, căn cứ vào dự toán chi ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển của năm đầu tiên, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp này.

Về quy định khống chế tỉ lệ tăng mức vốn đầu tư để thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, ông Nguyễn Đức Hải, cho biết để khắc phục tình trạng điều chỉnh tổng mức đầu tư tùy tiện, dự thảo Luật trình Quốc hội đã quy định, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư phải tuân thủ các quy định tại Điều 19 đến Điều 27 và Điều 34 tùy theo phân loại chương trình, dự án. Các quy định này khá chặt chẽ nhằm hạn chế điều chỉnh dự án, tăng tổng mức đầu tư nhiều lần.

Luật Đầu tư công, những sửa đổi bức thiết

Trong thực tế, khó có thể quy định tỉ lệ chung khống chế tỉ lệ tăng mức vốn đầu tư cho tất cả các dự án trên cả nước do mỗi khi điều chỉnh, cấp có thẩm quyền phải xác định trên cơ sở điều kiện thực tế được pháp luật cho phép và việc điều chỉnh đem lại hiệu quả đầu tư. Do đó, UBTVQH xin Quốc hội cho giữ như quy định của dự thảo Luật.

Về quy định đối với trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh quyết định đầu tư dẫn đến thay đổi phân loại dự án. UBTVQH xin tiếp thu ý kiến đại biểu.

Theo đó, trong mọi trường hợp điều chỉnh, cấp quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư chương trình, dự án có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh đầu tư chương trình, dự án đó và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

An An

Thứ Năm, 13/06/2019 16:28

Sự Kiện