Tinh giản biên chế: Gương tốt Bộ Tài nguyên Môi trường

(Tin tức thời sự) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bổ sung 30 biên chế công chức và đồng thời giảm tương ứng 30 biên chế sự nghiệp Bộ Tài nguyên môi trường.

Vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý bổ sung 30 biên chế công chức cho Bộ Tài nguyên và Môi trường để bố trí cho Cục Viễn thám quốc gia.

Bên cạnh đó, giảm tương ứng 30 biên chế sự nghiệp (số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập) của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ thực hiện việc bổ sung biên chế công chức và phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc xét chuyển từ viên chức thành công chức theo quy định.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Còn nhớ, cuối năm 2014 vừa qua, Thủ tướng đã có văn bản yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện việc không tăng biên chế công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2015.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các đơn vị tuyển dụng vào không quá 50% số đã tinh giản và nghỉ hưu, thực hiện sắp xếp trong nội bộ cơ quan khi thành lập tổ chức hoặc được giao nhiệm vụ mới.

Cùng với đó phải kiên quyết đưa ra khỏi công vụ những người kém về năng lực, phẩm chất. Trường hợp thật cần thiết phải bổ sung biên chế, các cơ quan lập đề án, Bộ Nội vụ thẩm định chặt chẽ, trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Trong một diễn biến khác, theo báo cáo mới đây nhất của Bộ Nội vụ cho biết, trong nhiều năm, kế hoạch biên chế công chức hàng năm của các bộ, ngành, địa phương gửi về Bộ Nội vụ luôn đề nghị tăng từ 9-11% so với số biên chế công chức giao của năm trước.

Tuy nhiên, trong thời gian các bộ, ngành, địa phương đang xây dựng đề án vị trí việc làm để làm cơ sở xác định biên chế công chức, Bộ Nội vụ đã đề nghị giữ cơ bản ổn định tổng biên chế công chức đã giao trong năm trước.

Vân Nhi (Tổng hợp)

Thứ Tư, 04/02/2015 13:37

Loading...
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện