Xin chuyển đất sân golf sang nhà ở: Phá vỡ quy hoạch?

Xin chuyển đất sân golf sang nhà ở: Phá vỡ quy hoạch?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện