Thu hồi ngay gần 5.000m2 đất Lê Duẩn: Đúng và cần thiết

Thu hồi ngay gần 5.000m2 đất Lê Duẩn: Đúng và cần thiết

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện