PGS.TS Phạm Ngọc Linh: Chưa định kỳ đối thoại với trí thức

(Diễn đàn trí thức) - Vận động trí thức tham gia vào phát triển kinh tế- xã hội là nhiệm vụ chung của các cấp ủy đảng, chính quyền từ Trung ương đến cơ sở.

PGS. TS. Phạm Ngọc Linh - Vụ trưởng Vụ KH&CN, MT (Ban Tuyên giáo Trung ương) cho hay, sau khi Nghị quyết 27 được ban hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa X và XI đã ban hành các văn bản chỉ đạo để triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết.

Tới nay, sau 10 năm, đã có một số kết quả trong việc đưa Nghị quyết 27 vào cuộc sống.

PGS.TS Pham Ngoc Linh: Chua dinh ky doi thoai voi tri thuc
Ông Phạm Ngọc Linh, Vụ trưởng Vụ KHCN&MT, Ban Tuyên giáo TW

Hầu hết các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương đã nghiêm túc, kịp thời tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên; tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để triển khai thực hiện Nghị quyết; các tỉnh ủy, thành ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 27. Cụ thể, đã ban hành: 48 nghị quyết, 113 chương trình hành động, 91 kế hoạch hành động.

Một số kết quả chính có thể kể tới như:

Hoàn thiện môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động của trí thức. Nhiều tỉnh, thành phố đã có cơ chế cụ thể tạo điều kiện để trí thức tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội về các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong phạm vi địa phương mình thông qua liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật, các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, các sở, ngành về những nội dung có liên quan.

Thực hiện chính sách trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức. Các bộ, ngành, tỉnh, thành phố có chính sách thu hút trí thức trẻ được đào tạo chính quy thực sự có năng lực, có đạo đức tốt về công tác tại địa phương và khuyến khích đội ngũ trí thức tăng cường về cơ sở, vùng sâu, vùng xa. Ban hành chính sách thu hút, tập hợp trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài tích cực tham gia hiến kế, hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ mới...

Bên cạnh đó còn tổ chức trao tặng các giải thưởng về báo chí, văn học nghệ thuật, sáng tạo khoa học và công nghệ, v.v...

Một kết quả nữa là tạo chuyển biến căn bản trong đào tạo, bồi dưỡng trí thức. Một số bộ, ngành và địa phương đã xây dựng quy hoạch, chiến lược phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, có chính sách cụ thể trong việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng trí thức trẻ, đặc biệt là trí thức con em đồng bào dân tộc thiểu số và trí thức nữ.

Ðề cao trách nhiệm của trí thức, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động các hội của trí thức. Các cấp ủy đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương thường xuyên quan tâm tới công tác tuyên truyền, giáo dục về lập trường tư tưởng cách mạng cho trí thức thông qua các đợt học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, lồng ghép vào nội dung hoạt động của tổ chức mặt trận, đoàn thể, các hội nghề nghiệp,... gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. 

Nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo của Ðảng đối với đội ngũ trí thức. Nhiều cấp ủy đảng, chính quyền coi công tác xây dựng đội ngũ trí thức là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên; tích cực chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức, làm cho toàn xã hội hiểu đúng và đề cao vai trò của trí thức, xây dựng một xã hội có nhiều con đường tiến thân và được xã hội trọng dụng.

Có thể nói, đội ngũ trí thức có mặt ở tất cả các lĩnh vực đời sống, kinh tế xã hội như chính trị, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa nghệ thuật… Đến năm 2017, ước tính cả nước có khoảng 6,5 triệu người có trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên, tăng hơn 3,7 triệu người so với năm 2009 (năm đầu tiên triển khai Nghị Quyết 27). Theo kết quả này, đội ngũ trí thức Việt Nam đã tăng thêm khoảng 2,8 triệu người sau 9 năm (2009-2017) so với 2,25 triệu người trong 10 năm trước khi ban hành Nghị quyết 27 (1999-2009).

Ngoài trí thức trong nước, còn có khoảng hơn 400.000 trí thức Việt kiều (trong đó có hơn 6.000 tiến sỹ và hàng trăm trí thức tên tuổi được thế giới đánh giá cao) trên tổng số hơn bốn triệu người Việt Nam đang sinh sống ở gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Trong những năm qua, đội ngũ trí thức đã trực tiếp tham gia vào việc chuẩn bị những quyết sách của Đảng và Nhà nước. Do đó, trong việc xây dựng và hoàn thiện chủ trương, đường lối, chính sách, hoạch định các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và chính quyền các cấp từ Trung ương đến cơ sở đều có sự đóng góp tích cực của đội ngũ trí thức.

Vai trò của trí thức chưa thể hiện rõ ràng

Song, Vụ trưởng Vụ KH&CN cũng nhận định rằng, sau 10 năm triển khai thực hiện NQ27, nhận thức của một số cấp ủy đảng, chính quyền về vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức và trách nhiệm đối với đội ngũ trí thức chưa đầy đủ, sâu sắc; chưa gắn việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng đội ngũ trí thức vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong kế hoạch hàng năm cũng như dài hạn của địa phương; nhiều địa phương chưa định kỳ tổ chức gặp mặt đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của trí thức.

Thứ Sáu, 22/06/2018 14:37

Đọc nhiều nhất
Loading...
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện