Syria đánh chặn diệt siêu tên lửa JASSM-ER

Syria đánh chặn diệt siêu tên lửa JASSM-ER

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện