Người dân trèo qua cổng UBND xã để vào nhà

Người dân trèo qua cổng UBND xã để vào nhà

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện