Sản lượng điện đã thiết lập “kỷ lục” mới

Sản lượng điện đã thiết lập “kỷ lục” mới

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện