Đánh giày đòi khách trả 450.000 đồng: Nhân chứng nói gì?

Đánh giày đòi khách trả 450.000 đồng: Nhân chứng nói gì?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện