Trứng xào nửa triệu, bát cháo 400 ngàn: 'Không ngờ Nha Trang...'

Trứng xào nửa triệu, bát cháo 400 ngàn: 'Không ngờ Nha Trang...'

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện