Nữ sinh bỏ đi vì thi cấp 2 trượt: Học khá, giỏi

Nữ sinh bỏ đi vì thi cấp 2 trượt: Học khá, giỏi

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện