Giáo viên bị khàn tiếng làm gì để giọng nói trong trẻo?

Giáo viên bị khàn tiếng làm gì để giọng nói trong trẻo?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện