Đề nghị xử lý quảng cáo nano vàng như thuốc ung thư

Đề nghị xử lý quảng cáo nano vàng như thuốc ung thư

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện