Nếu tàu vũ trụ Mỹ chưa xong, Nga sẵn sàng giúp đỡ

Nếu tàu vũ trụ Mỹ chưa xong, Nga sẵn sàng giúp đỡ

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện