Bphone 3 nói không với chip Trung Quốc?

Bphone 3 nói không với chip Trung Quốc? video icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện