Nga tuyên bố ra mắt máy bay chạy điện

Nga tuyên bố ra mắt máy bay chạy điện


Sự Kiện