Chế tạo ôtô điều khiển bằng ý nghĩ: Nga mong xuất khẩu

Chế tạo ôtô điều khiển bằng ý nghĩ: Nga mong xuất khẩu


Sự Kiện