SpaceX dùng khinh khí cầu để tạo kì tích tên lửa đẩy?

(Công nghệ) - Giám đốc SpaceX định dùng khinh khí cầu khổng lồ để giữ lại kỳ hai của chu trình phóng tên lửa.