Vì sao Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 khó bán tro xỉ?

Vì sao Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 khó bán tro xỉ?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện