Đà Nẵng ngập lịch sử: Đành bó tay?

Đà Nẵng ngập lịch sử: Đành bó tay?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện