Kỹ sư Bùi Hiển bệnh ốm, bàn giao nhà xưởng cho con

Kỹ sư Bùi Hiển bệnh ốm, bàn giao nhà xưởng cho con


Sự Kiện