Tàu tên lửa Nga lỗi lập trình, rơi xuống Đại Tây Dương?

Tàu tên lửa Nga lỗi lập trình, rơi xuống Đại Tây Dương?


Sự Kiện