Bầu bổ sung Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH-KT Quảng Nam

(Liên hiệp hội) - Ông Trần Văn Tân đã được Hội nghị Ban Chấp hành bầu giữ chức danh Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học-Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chiều 12/7, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5, khóa V nhiệm kỳ 2016 – 2021 và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018.

Phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành, ông Huỳnh Khánh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiêm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam cho biết, Hội nghị lần này sẽ công khai công tác quy hoạch chức danh chủ chốt đến năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2026 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam.

Ban Chấp hành đã tiến hành bầu thay thế, bổ sung chức danh Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Văn Tân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thay thế ông Huỳnh Khánh Toàn.

Bau bo sung Chu tich Lien hiep cac Hoi KH-KT Quang Nam
Ông Huỳnh Khánh Toàn thôi giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH-KT, chức mừng tặng hoa cho tân Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân.

Báo cáo tại Hội nghị Ban Chấp hành, ông Nguyễn Văn Trí – Chánh văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam cho biết, trong sáu tháng đầu năm 2018, Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy báo cáo về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Chương trình số 23-CTr/TU ngày 31/10/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, cùng với các Hội thành viên tham gia góp ý các văn kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các Sở, ngành có nội dung liên quan đến khoa học công nghệ, phát triển đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các Hội thành viên phối hợp triển khai nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và cấp tỉnh, vận động nhiều hội viên tham gia nghiên cứu khoa học như Hội Điều dưỡng tham gia nghiên cứu 20 đề tài, chủ trì 2 đề tài cấp cơ sở, Hội Đông y nghiên cứu 1 đề tài cấp tỉnh, 9 đề tài cấp cơ sở.

Trong công tác tổ chức các hội nghị sáng tạo khoa học công nghệ, Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh đã triển khai thành công giải thưởng Phạm Phú Thứ về khoa học và công nghệ lần thứ 2 (2017-2018); trình UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 8 (2018-2019); tổ chức triển khai và tiếp nhận các đề tài, mô hình sản phẩm Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ 11, năm 2018; chuẩn bị tốt các điều kiện, nội dung tổng kết 10 năm Cuộc thi; thành lập 2 đội Robot học sinh trung học phổ thông của tỉnh tham gia Cuộc thi sáng tạo Robot dành cho học sinh trung học phổ thông tại Đà Nẵng mở rộng năm 2018.

Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh chọn 2 công trình sáng tạo tiêu biểu của tỉnh để tham mưu UBND tỉnh đề nghị Trung ương đưa vào Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2018.

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cơ quan đã xét chọn 1 tập thể, 2 cá nhân trí thức tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trình UBND tỉnh tặng bằng khen vào dịp tổng kết 10 năm.

Trong sáu tháng cuối năm 2018, Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh Quảng Nam kiện toàn công tác tổ chức, xem xét bố trí lại các phòng, ban cơ quan đảm bảo hoạt động hiệu quả; Tổ chức hội thảo, diễn đàn trí thức về vai trò của tổ chức LHH, các Hội thành viên trong việc vận động, tập hợp đội ngũ trí thức đối với sự phát triển KT-XH thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; công tác tổ chức các giải thưởng, hội thi, cuộc thi về sáng tạo khoa học, kỹ thuật…

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam đề xuất, kiến nghị lên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nghiên cứu ban hành quy định về công tác tổ chức của hệ thống Liên hiệp các Hội KH-KT các địa phương nhằm đảm bảo sự đồng bộ và phát huy hiệu quả hoạt động; Đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam, các ngành quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho LHH hoạt động, tập hợp và phát huy mạnh mẽ đội ngũ trí thức trong việc tham gia đẩy mạnh phát triển KH-XH của tỉnh trong thời gian đến.

Hồng Sơn

Thứ Năm, 12/07/2018 18:51

Loading...
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện