Ông Phạm Minh Chính: Nâng cao vị thế Liên Hiệp Hội VN

(Liên hiệp hội) - Ông Phạm Minh Chính khẳng định cần nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức chính trị xã hội Liên hiệp Hội Việt Nam.

Nhiều địa phương còn chưa hiểu đúng về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, còn chủ quan, duy ý chí trong việc thực thi chính sách quản lý đối với Liên hiệp hội địa phương nói riêng và công tác đoàn kết vận động trí thức nói chung.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả đạt được của Liên hiệp Hội Việt Nam và các tổ chức thành viên, nhất là trong việc thực hiện Nghị quyết 27/ NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương về Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc chưa được giải quyết.

Ông Phạm Minh Chính chụp ảnh cùng Đảng đoàn Liên Hiệp Hội Việt Nam.

Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị, trong thời gian tới Liên Hiệp Hội Việt Nam phối hợp với Bộ Nội vụ dưới sự chủ trì của Ban Tổ chức Trung ương cùng bàn thảo, xây dựng đề án tổ chức Liên Hiệp Hội Việt Nam với tư cách là tổ chức chính trị xã hội với 2 cấp từ trung ương đến địa phương, phù hợp với tình hình mới. Bốn kiến nghị trong Báo cáo của Liên Hiệp Hội Việt Nam sẽ được xem xét, thảo luận kỹ khi xây dựng đề án. Bên cạnh đó, Đồng chí Phạm Minh Chính thay mặt Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ cho Liên Hiệp Hội Việt Nam cần tăng cường hơn nữa công tác chính trị, tư tưởng trong giới trí thức, tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức của chúng ta được đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Lê Na

Thứ Năm, 07/06/2018 15:07

Sự Kiện