Đang uống nước, voi con bị cá sấu kéo xuống sông

Đang uống nước, voi con bị cá sấu kéo xuống sông

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện